martes, 20 de marzo de 2012

Regalamos poesía"A poesía é unha das expresións máis elevadas da lingua e a cultura. É a liberdade absoluta do verbo e a creación, elemento constitutivo da identidade e tamén, a miúdo, ingrediente da construción da nosa identidade persoal, como a música, a danza ou as artes plásticas."
Mensaxe da Sra. Irina Bokova, Directora Xeral da UNESCO,con motivo do Día Mundial da Poesía, 21 de marzo de 2012.
Ilustración de Pedro Seromenho
Coincidindo co equinocio de primavera, o mércores 21 de marzo celébrase o Día Mundial da Poesía. Como a poesía é, por excelencia, a linguaxe do amor e dos sentimentos, a biblioteca do Leiras Pulpeiro renderá homenaxe á palabra poética regalando impresións destes poemas amorosos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario