mércores, 8 de setembro de 2021

Día Internacional da Alfabetización 2021

 

Día Internacional da Alfabetización 2021 

 

«Alfabetización para unha recuperación centrada nas persoas: reducir a fenda dixital»

O 8 de setembro celébrase o Día Internacional da Alfabetización para lembrar que a alfabetización é un factor fundamental para o pleno desenvolvemento da personalidade e o exercicio efectivo dos dereitos individuais, así como para avanzar na axenda de alfabetización e lograr asociacións máis educadas e sostibles. Desde que a UNESCO proclamou este día en 1967, houbo moitos avances neste campo, con todo, os desafíos aínda persisten e

  hoxe en día 773 millóns de adultos aínda non teñen coñecementos básicos de alfabetización.

 Tal e como aconteceu o ano pasado, a celebración deste día segue marcada pola crise do COVID-19 que alterou os procesos de alfabetización en todas as franxas de idade e revelou a fenda dixital no acceso ás oportunidades de alfabetización no relativo á conectividade, a infraestrutura e a capacidade de usar a tecnoloxía. Os plans nacionais de intervención para facer fronte á situación educativa provocada pola pandemia foron moi diversos e non sempre recolleron as necesidades de alfabetización de mozas e adultos

Con todo, a situación de pandemia fixo lembrar o papel crave da alfabetización como elemento que permite a mulleres e homes crecer como persoas, así como mellorar as posibilidades de elección das súas condicións de vida. Ademais, a crise do COVID-19 obrigou a reorganizar os programas de aprendizaxe presenciais e optar pola aprendizaxe a distancia que implica o uso de diferentes solucións tecnolóxicas, ou ben por unha aprendizaxe híbrida. Deste xeito fomentouse a aprendizaxe en familia.

A pandemia puxo de manifesto que os individuos, especialmente aqueles pertencentes a contornas máis desfavorecidas, necesitan diferentes solucións de alfabetización, así como estar dotados con competencias de lectura, escritura e dixitais adecuadas. Para iso resulta imprescindible a interacción entre alfabetización e competencias dixitais


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario